Reakce na recenzi Filipa Karfíka
| raw ◆ polemika, česky, vznik: 19. 12. 1997 ◆ poznámka: ad: Karfik, Filip: Hejdánkova filosofie nepředmětnosti, in: Kritický sborník 17, 1997, č. 1, s. 61–71; zřejmě nepublikováno