Dialog jako převratné setkání
| raw | audio ◆ článek, česky, vznik: 2005 ◆ poznámka: Český filosof a emeritní profesor ETF UK Ladislav Hejdánek napsal esej „Dialog jako převratné setkání“ pro sborník Dialog na cestě (Blahoslav, Praha 2005, hlavní ed. Olga Nytrová). Esej vyšla také v publikaci Etika a logika v komunikaci (Olga Nytrová – obor etika, spoluautor Marcela Pikálková – obor logika), Univerzita Jana Amose Komenského, Praha 2007. Esej čte: Josef Somr; Hudba: Václav Strachota; Foto: Olga Nytrová a Václav Strachota; Natočil a zpracoval: Václav Strachota