[Příležitostné poznámky, 1945]
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1945

Machine transcription, not yet edited

====================
ScanImage018.jpg
====================
heltéré lidé si představuss demshone nost Boùn takt, rè by nakoner Buch pesmit délet ruber nie, als nezi nepornvil soon Demoshonenost. Taloy to мерочийте hyperromantie?!" názor je oriem neudrработ zitteluny. Frülds re teoretionse рио samé spekulování, es crèchus mure Buch nědnicah, se papomina, sie Buch müre teré néad chtit. A jestlice Bich netes chee, par opet If aèes finého nechce realice (totiž to, aby se "stalo jornal ver on abre to Aká Jehr Finnosti, chre), a porad ve oriem pak renuire débat to, co nesure (nebit for nechce pa donnsen naprosto svobsching, nemire list Ed by notes artel абвя а лая si voi vuld, 1 mohl by to debat den re voe vile, a ponèvader psela, poté jeho království. Exé venmire débat we (1 nem rostrient porti voc vuld»). 1 "1 -

====================
ScanImage019.jpg
====================
Itém souvisí d' torrent, re« «Buh neexistuje, nebo alespoù se авторый teprve radi, and 1 nebot by nemohl doperstit pro pásadní porbyfem häichen základní vlastnosti takové a vestué hrüch ruber, poté, àe Buch nemuse chtít, alf bl brich (a on také nechce), ale to nern un je hrich nemure Est, netôt pároved mire Buch ehtid dét à lovitu tépluc sorbadného pochochenti meré poslušnosti a hrichem samorina, se tu roefde o ustoupení ve vied häiehen, 1 T a ( ме ( nejdále raad docasné notoupení, ale není to vlastne ruber volépei, se netos je diétovánd, pouse obut Аляколавно rifend pro nejaké rámer. vuli. Je to prostě cesta, methoda, ppusot dosarem aile. 14. éérona 1945.

====================
ScanImage020.jpg
====================
1. O Je milost Bošá ve spacem pro vechny nebs jen pro někohe? Zavrel rapisté Buch věsky & nevéré, aby se nade Rimu. 11/32. nieur suniloral. Pozor! Reč je ne o siècl vubec, über jeu. Irrach". zim. 11/26 0 Vrecken Izrael spasen bade. 18 a prodre : I ne vévekend, Elérié pou se Teracle, Braclité por. Eleri's Rému. 9/6. je tu myšlens jen na Irrael duchorni: ли пизовано he vdeknisi, feus prou synové deber, from laté synové Bour, all Merise from synové Brilho raslíbeni, so se procitají za sime. Zim: 9/2 (Jer Brák, jen Jakob). Яново je Byt pal by prict synn Veracloréle faks pések moral, ostatione toldes ostatione toldks spasen buden. R. 9/27. tée pèšeio.

====================
ScanImage022.jpg
====================
Härka milosti Boží ve жипове O & Trare due 17. června 1945. základním zchodworem por рио a aubrité problém. predestinare, & mà jest rovnocenné. Postup otárel mužeme stanoviti fakto 1) Je milert Bonn 서 spasení je ne Jiné neobjèssue cérasné! Zeela ússe souvisí s otásken. pres rechny) nebes jen pro něloho? ме 2.) Je-lid Jenom pro ремон mutus se zeptal, na jeho na ма podla to závisí jenom ловоровет жи дево libovolném rozhodunté) nebo tée na élověku (4. J. ne že bf ad élověk karloužil neto golduril épesem, ale je mano such odliäiti od jiných, étéri häichen úplid propadli). někoho, pak je Bohn (1.). 3.) a) Cárdei-li spazemí étovèla (lépe suad vyvolem. Jeho ke aparent) den na libovolném rozhodnuti. дви стуновый nebo V Božèm, svobodné vuld paz nèbre mluvit. élorèka, ten se stává loutkon, u pakon Swordtele, je obsečno mluvit o zálourch, nebot полесно jesich pluère de refluence In Chorle qué pro bacconci spasem aété retracem. I rardim ораний prépand var révorem portéra Jakéhokoliv singolu, právě tak jako je nesmizolné mluviti. trpělivosté Bonn. ſhema lowdà storiem a évost räckého genanm, меша pro konečng eil viech veci, netol ten pávisí вой 1 0. venporém deen neto. 1 a jen u jen na vuld Ban. 0

====================
ScanImage024.jpg
====================
"Y 6: na něm, na Jestliže vak je spasem élorèka závislé také jeho fyzickém neto duchorním živote – to vernamena virsak, se on se C 4) sám som édivotem spasé nebo se si spasem изговоний oploure, nobre Jen Jen se se nám nepatiens opri обвет sobem paradé do Eategonde lidé, Eteré budou (mafé biti) spasend, & milosti ovsem spasend, v nikoliv vick & milosti pro sperem groband! араний pal natívá stvoření a depèlivost 23 ve stranf Boží pluého auzohn, na élověku se zu ehre жизови, pro dosažení purs rándolé na tomto سها الله (4) Jaké ho d termin, opepování daru? Jest fisteko eile, Steré fest [ koun, a proto má низов g Jakého druhen ouens. k y con potrebury spasení? Jsem rozumím dosarem cile, & pêmur & (Tom. Gasenim Точи Үраний sterſ je mého wrien – jad seme ordem se mohen postavité na základe soobay rule de protd.) čemur ма Je tu v záradé dvojí možnost: buď Je ten úkol L re par těšky, ze près nejlepèr vild se může stát, že nebude spludn sehaz jest élověk slats, e a což nem jeho vinou a nemuze byt se to tak ревно přísné odsouren; promě toho by prote с tak nesnadný z'kon, ansel Izst porazdrán ra jurth danh pásluhy, což opět nechceme proportit.

====================
ScanImage026.jpg
====================
nebo tu nezáleží na nějakém v'konn sakd jard práci, asjbré jde vuld, chtěmu. виж wied 0 mireme bud per nebo rádá se rozhodnuti. proti. Pots pohodnuté oriem nemuñème povarovat per za zásluhur; pokud je mážens a jen na takové nijaké naharilivahou duvodu atd. a vlastní rozhochmté. E a adkoliv na مسح je možno brati pretel je orlsonènio věci, lišé aularu обет con nem orsem má zásluha. karuse- pokud se t'èè mé drobnosti na mon ppisobilost správnd in nesprávne sonditi, hodno – tité à voliti. A právě tato spusobilost, toto pochodunté je poètens élovien ra spravedlnost. -

====================
ScanImage028.jpg
====================
nechec li Ist àlověk and Bått se soé milosti sparit. spasen, nemuse j 鸡 A rail Büche, aj, blo velmi dobré?? h La the norma? Zeellinn & Szla vule kiir два sama ndimon, pek je sbsteins pro 57. Vn. 45 سهم متعطلة جعد مل علم اسماء السليم autonomod Bind je vsak proses permite dobré (nebot to chtèt Büch); potlike tem rès, a Je-li to proncez opatorámen pirereno, pe pdurarn tre divided ponelit, wie du endolage seste insatz marin jad, kterf nein storie Bohem. 1. VIII. 45 هند گفته وم 11 "polliäe je theologie réson, pak nutné muri per podával zoledzy logiels (duradioné a & oduvodniných nákladu advirené. Лений не де nikez repéral renienosti nebo pomámi, musi zkládat a ne priesviational! Záponen isär, & oblold viry nemuse pèdnést vùber nie! Je par feander files. směru, jednon se mnobisch filorofié. иповре a prohrádá one aducraduém jako néfalá poléšten rèdia, theologie. 1. MM. 45 R VIII. VIII.

====================
ScanImage029.jpg
====================
literatura & predestinaci: Calvion: De predestinatione (1552) Institutio (III. 24, 12 a ald. Barth: Euther: 15) gotte graden wake (Mh. berhente (42) wahl 47.) 1936 de vérvi arbitrio Praedestinatio gemine (th. Aufräbre 1936, S. 236) Vogel Augustin: De Traed. Calvin: Congrégation sur l'éternelle élection 15582