Křesťanská víra a moderní věda
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1. 1. 1960

Machine transcription, not yet edited

====================
ScanImage110.jpg
====================
Křestan ska vira a moderm věda Pornámky

====================
ScanImage113.jpg
====================
-1 1. 60 Posto urah zein wriez le rocho ти me vorn. Rechtigé ponaronal nie sa definitivni. Venitlys paro remi, петагени poflere nad ла сло пикви mich se dochénégé vinnéi laver, Moin н N presy. het is that prezzi & shorech, wh اشکال & mishi(se dochángen do спри с ridriks modom vidon te tech piton). Tragé posil, in de че ما العمر تشفير من سلمة نسبة dage mahage propagé podrées. volaisen schirspremin (starten. Я вони жей hieke повой дре üdriks kontakte & vedon; moderním in natilir. Frostem věda re 1 pronilla, je pomamenén havoſ). Paesagrel) néper the atherstrali де mopagang ma wus presteren гистрадано Mysl punderiden porto, il mati A бити ~ relderfrensi y

====================
ScanImage114.jpg
====================
Je town, als se tro Säch z. Janit. Krach üvest menüren & леко ли trnale poèiral ivné rècoun'a polemiche; Sternen spel pro Dationist коросситы мештвои развал и u botöriks halte, ale лино prilygu' à quetonin poper, о бродотил заначителий зал that Jocheni путвени!, truste Noy, ge ob koji dern vědu. سب Wiehe vil vcele veine. kindänern wie dno. а A je tista vided жа Porekten spelatert vien ne védi hentohlen parimninin a ( жду не Gronist vinete dürhalf & vědy газ 0 میدانه من دیده رامج بشر ряти phuonei pus seinen durní revutopretard létezgenation سمبلمه mo 1.1 60 60

====================
ScanImage115.jpg
====================
V Rieriandré vidli to pomirta gate pare materiele z'rative, představo3/2 vilo zbaren, öſnamirsch okreleu, rüfer milen– Streiter a зва ſegmersele Krakter منام а Rozel celti ambo somirlirti, Mai tylez le dispererer. (To you за More Mornim si potua menim Ï r CO ли evangelia ; ли зд In the direct mimol'égveré, pultiere peliquion, Faltièré a past.) & Weriche Diestendsel Puvodné N sérse сайда مہر تنها minstintändhal Gla e N / ul - 1. 1 60 اصرح ліко JedPiestandké wört naracelé radi r вления ; covale na day! materval, pon(casto ra га сени риас inla 28 deformacé) de sehen üörtum, прошае pomernale meel begrunum allſ. Aivar & desshách hintändricht

====================
ScanImage116.jpg
====================
путвен sypten doits présé, & léte dernpráze, v jové válcevitores de f галіти со га sha ماما neuviditelné. N s seruléomél Raunaci, ofresh se piepravovala po dlouhé Doslo par хово staletí velké mèné. nlaleh zu nedentičnim naprosté emäper sic as thelyzveri olige pace. ad & tonn, je kruständké civene. ге 1 suppen sie neulich mé series & при oblasted, all porce nemoter мени ани ملاها Maxil pledival oven regelf m_ pr vory videdého pinném a най Sévaz Serestyine & power offЖама Lolée, mils piedes Maliníko rastánce stasel héroru, čusto no yli zboieni nenoristelisen. 1.1 60

====================
ScanImage117.jpg
====================
"Zu jsem реща роли Egyslité. дозка Grozsah zusoll mern. - 1. 1. 60 Noprown, Beute drugs, al re remi great певноци ликі вый 0 te سليم مسعرا to Nobu bylo mucho; vinde повой рибно V tomto oredaid milo prowném pravém Boile, Pourreitin, Гаит при An شكل الماسة milo mysl mhurt пи puterném sänen, Dentéiném Vlader. лия All pal Ayol to má dnes? touch with se o S рад Durs, log no nemiluri, Státná se tento vesterale termin stystävern галала zintiri. nove Je peito tieben meget vive Nono, morrn forumlard, Ноно no the мо Milenkoni Contests.

====================
ScanImage118.jpg
====================
atd. мож no sé poymoné Strekte als a pinformative, pievnter– живте pretonal purnaui mèn seits. to her mamene, ie seprostind nich mund sapil radoſtné wohl, pprossied soote vidin orläa pronkentito. ital, pine daného. To ge obroug men Vogden. F11 60

====================
ScanImage119.jpg
====================
- 1. 1. 60 Ines vial, pertwie pewilden. reflexi Chahromadené Dimienits Pintandé cidere, purime si polondt otáden: co Dentéine. patid re lieständié mörktr tar, se pats most nre ber so ho mire obezut, ani ty pertale tyl Jose I've distandon со х مهد ماس 2 کا свобо materiálem poplatisen obi okolnostem. a y'm omylem. Jel destiloval friem se poras & purifiland Piestande wäres, ty tyl schorenhemirem se se poton меч – vertyto ty nem Corté west je Min reina towe nie dense. Je gaationa creste: perpretace. -

====================
ScanImage120.jpg
====================
Memire to viede Hyll renin4 porvretare therlapelé; thertonéréne ne tradivèné. Gre zu vi Й прови с Volapretard, je Müürchen' thin? oheim zuertinepopela, Popel je doty? je tonn, al ühari üchließ have s Cheryshlash aly & wil né také mucho житво 1 ستسلام stable. Je siné Stükke. ملها Hlo meine a -Daneous Ah به ان mone by Moonyshat noch inte. ролировал Piece nad ze vechstes poten plas o nové formulace, отворилась interpretace. To zu hal ye rel ütolem dieständi Holorschen. - 1 0 60 --

====================
ScanImage121.jpg
====================
1. 2₁ 3. h₁ 5. existencioné ránvertort lodstran Techniſé. na modern vidé à - 1. 1. 60 Vi duch moder vich prondtá во всяёво езли йок а що вий же of pirmidesvod, autorite mächt и брачие гланад N a 1 nemirnist derziko wvorte выдово щіт віт Vira si minn dergel N videdé matrag & schelle Vide nun déval médigt зны пралд 1 6. 7. To mamené Jednest seronMurer much, jednak zeinterJe pretans betygmente. N mile spare. cilem 8. helre hasional / cu doi stlach loddulo worste je spansceni. Grnet je me сраносен! chorobe (duisons récure). не покара - 1. 1. 60

====================
ScanImage123.jpg
====================
Madège zanesh, solo unde se Лосо н вече To Je 1 nazis na له انساteho Je les pirmatoval. Vida, Iterá nechce mil nie loddron nadigu, made élonète. společného. nemure pürprant. les perlo. (& Jansone B. Comeses: brave petelné. @ -1. 1. 60

====================
ScanImage125.jpg
====================
- 1. 1. 60 Veda vhledem de certè Waldre cuté étonira) Gater tangerevälin если Cherarter: ma pickehon tendens Steré je rede adN olvadié perspettivé, l. y. od. ma opartil ceste, орилис rol cesty Jál pe-loddern, na èloAñal esm pihu, verássalon. ви d liddhon. Just trennen je vide vinden. Seite werd hinten равитил и секти سلام a مات neustále doladována, na toler на teet al harmonisonala а celtem. s Workého ivorita. Je to vra nich samstui: nelsvatuſe дам vida ber rándolosti. Vida, Merá H H. гарни na Waldsen se diɣínách. r gentle, se této rávirtuts, ne-

====================
ScanImage126.jpg
====================
den bestimon am J queista H páruid Wooldrého rodu, te mirumi by har vertytné ve mén 1 & i adevrem sa pohdu nedla. Bonarnenit mich je naproso Виатисит bedineniſtſ rasista na lichstreri pänelorl p head, var vaimne Strostranné To var paratyje (säv) Лапа Mrávě porným dilem obie типи ölonel nord dilem obe Verary. Uppen celin oblast righ vinterinal do méhé irritas ale také vède musi Gil ustaшип n Ge rédomini. re 1 Wêne perena postém élovite, Jeho bearnanal مکا 1 polednin researcheransen nochräärden 0 the ordn a Gravertin vides'ch 1. 1. 60 pieberterite mesechého úrlines

====================
ScanImage127.jpg
====================
1 Křesťanská víra a moderní věda Ačkoli otázka, vyjádřená nadpisem těchto úvah, má už svá leta, přece zůstává v několikerém smyslu nevyjasněna. To je asi hlavním důvodem mnohého nedorozumění, které má svůj původ nejen v řadách těch, kteří z vnějška přicházejí do styku 8 křesťanstvím a křesťany, ale velmi často u křesťanů samých. hamburského Podívejme se nejprve na přednášku dobře známého fysika Carl Friedrich von Weizsäckere z 3.listopadu 1958, která vyšla loňského roku v Berlíně jako 2.sešit sbírky "Evangelische Stimmen zur Zeit". Současně vzpomeneme dvou prací J.M. Lochmana (Otázka kosmologie z r.1957, Křesťanské učení o světě in: Theol. příl.KR 1957, str.131-136). A konečně upozorníme na myšlenkový pokus P. Teilharda de Chardin, k němuž se ovšem chceme jindy vrátit podrobněji. Svět, v němž dnes celé lidstvo žije, je nesmírně poznamenán vědou a technikou; je tomu dokonce tak, že současné lidstvo by bez použití techniky nemohlo prostě existovat v počtu, který brzo dosáhne 3 miliard lidí. Nejen obrovský průmysl, ale takélékařská věda umožňují na Zemi život nebývalému počtu lidí. Bez vědy a techniky se prostě dnes už nemůžeme obejít. Weizsäcker však ukazuje, že vedle těchto kladů připravila moderní věda a technika k použití nejhrozivější zbraně, které ohrožují také celé lidstvo. Ale nejen zbraně: moderní technika dává člověku k disposici prostředky, které přes své positivní určení mohou být zneužity (kterých může být zneužito). Jen bychom se vyhýbali problému, kdy bychom říkali, že nehody a katastrofy napatří k vědě; skutečností zůstává, že k nim dochází

====================
ScanImage131.jpg
====================
Krestanska vina a modern nida AN

====================
ScanImage132.jpg
====================
(1) Auseinandersetzung dem christlichen Glauben der die christliche Zest, die mir von der Wittge bald shichte seit wund Carl Friedrich von Christweher Glanke Winsenschaft. Berlin 1859 (Franz. Verlagsanstall) 2000 Jahren rennen, geformit und bestimmt hat. X sond oder.. Gegner and over möchte gene Aspette con 1 ہو Wernächer: und. the und resisten wch uns mhächst. Grundsätzlich wird die Frage stellen müssen, ob diere berden Wellevehl ablösen, Zeiten einander. der Naturwissensche natur. ✓ die das jetzt heraufфил gekommene Zestalter entraherdend formt. 2 meinen nie. veh eher versative ob we welleichl joves verscluse. und desselben darstellen. (√. 3.) he ہو schaduous, narolik bun nelre pusdem sahadnout, tats rytné milentar z'mammés prédalin Wir förtag. velikà. Enamené спасной иелени ние едва relativiseer resu M je 1 pinimo picrisámé zsmanen konkrétuale rcare, & historii. Doè rumé doly женовом де лако плажету на sitessic de

====================
ScanImage133.jpg
====================
ماسه дже Jmenonatele, свата'з дало адрев je na casovém prübehen nerncastei – na mimi nerátworté. no Je X nroe auto میرا اما 2. W. Zrávné admité staron forumlard погава оверка навали ма réènil» mehe (5.4.); ma licha proumal ли nemohon Gl. miècho, товом со میرا 27 pr Mieständré myšlení muamené centralen obor amcinin Ezeiten (Hertälii Lowr alominé Szerda, puchadonis, а a quu fowerfické interpretace. Bohn. de toute stárlon hadále neralivàs, Tel weré trena thena, primi se заний ж Nerval. на посло (ha Testharden alschom mohle posoudil Zerávnil абрание дево ролари nament на leko великі. Де Wnir. Vech se domnívá — 7 (~) راس ها ќе вожиадаde Chardin.) Eteré uvédé, bude Wee пал, ж ne duleristé, to je ticha problemsa patiul starnitem. misté scornal. رنگا جادالسلام الله لر • v dalién ralf2 газ maduépiù, ale mê 2 -

====================
ScanImage134.jpg
====================
1 S. 9: W. se busone. down'nes, re un puissdonèxecz orvensinane przekon ло lagre, poniínadli podobných rausélniлаконавика пиллапо zater empirvels-rawonálnite nu (patro quirodonida) nám pomive pareilurns de bwürden poncimi član niter (fungonéiné Coldrého dusernike Evrste). то je vie reala vocht. мала malé erudver гледетей о né, W-ovi sa hranicemi fysiz. влашкені sezeit. Výroz przy püpple tonto 2 3 ( а Arlon (9). S. 10-11: " non »nig an sechrit quitladem райты automoatomnz'ch abraní ancho 1 se ré Medin. Wlové nehnaz varo netechnichsch (priwtechnichichi) pribad. Je perd– mition a nedotýlà stánky occuoloweré. Paré tam, kan nedochári re Ratartriféim (odtiimn är maj'été paro je antrachrole) пи má technická věder muß owr addisputonéiní augrnaiма wad, writ, Mas netre seansoval na násterporrn wörtienert. 7

====================
ScanImage135.jpg
====================
1 2₁ tiadre clinérni, warsch worden? sote! Styl, глаз писти власний, a ( سلامهم من شهر سسه ملکه morální profil war se metonمرح prendre mèré předem volonahelisen. Züriten. рими сийли nem То нет! дей прабла лово, й helah rasassif se bre mberpais. звитие Бог гавані); ав й Doparwelg de nime pièce cháin (5. 11-12) 5.14. "Wear Technik. 1 مسة duchoo. 4 "Навил aber ennoch vu Wel wissenschaft» due vom Weren des Erteantuis men vou nemère Gel "Kern erover о панаешлик Vorste S. 8 14. привл (far poliebaju pernon dapmaliakon правотви, певный не ne Zwar weist, heka Geitheonl na mir je пернезапнал) к родвое. Ведь tom. hirt (mai viss soniärté eien; jde vira prité dále mei дже Religion. V vida.

====================
ScanImage136.jpg
====================
15 Strei hat (14-15) netorowl nie, věcech, 0 nicht. можама Если лис neníme). Obiekem no Spuè pars élénkenn прий доло vity. [Co to je níz Со ricci?? 7 5.15 0 "/ daß дела доезвие ране partie 1 meiner Übersengung welch. que Worseurshaft nicht beantworten welche die soweil we wal Jane Fragen, Ihrem Wesen nach Шени Raum und, albt wichtig versteht, auch gar beantworten versucht, dre пала nash – nicht zu ли eben your tragen sind, wen christlichen Glauben geht. Im 1 Uusime poj éveit anni Gabr гл : 7 " S. 16 pohodonti mirmuore je odsumont. съй вносил налец rinch); Dém regeln.) Wys mamené prèvewordten. Hehom mile. do doby, vše védec (piironen s'ha (méné v listan مله во ha trening tälöy'sh misters oft на -

====================
ScanImage137.jpg
====================
поворел Лованић, berter. v las sime prübledné. Оловим, че и, взе мал blècné, saamené naspal, in componente, a schopen ген lazi situace je neprire via pon meTo ye Nela dyfné. mérème robaron dového pomání, übenn восс де Je tonn far, in by mamenals G عا v rochaamli ge Meré neodivné od správného porporéiné starn věcí a Meré лиг puerto není (nemmri) Hyll slepé. 57 Valo componente väl funge Je ж пдейі вам, все ней глам i' le dopierci. Dokonce poméni Je gedmon & funkci této sallam Component. ( To gloirt rail зел enhethweiks.) سگا a برے 7 Lam,

====================
ScanImage138.jpg
====================
ге 2 To mamené, rè v posledn onde je pomáiné pérotrens ne n've (narveme le vison pakvieninist ve varohr Vieles, Pransce), se je s pistéme пово N věcí суна аули рогнавливни песн all piedevsim perantin ir lépe realirasi uc (delle rrizg) de. in ele. 7 r

====================
ScanImage139.jpg
====================
hamburkého V minulém roce zilà piednásta profesore Carl Friedrich von Weinsächera, [Mun Gle Witopadu 1858V/1 nhanon più listosti private deſenteren Пететі prostorene & Greifswalden, р жака прийте себ & vade wrah nor 1 Naré Stadest tärtim ytladem. wrotermen Zaslading Sughermen sehr dienen Städten Wall Fichtendeſ wich de moderné vide qu poto par otrzu. مل завени Protein modern sing je v jaren справики бесяти Grabien Stákon. Zat obrtagé élovil, Muy byl ve Gl nem Pomain tréne & wat vermirsen pintadmin Gothaven piſhaven d'augsnesen procesim 2