LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES

Reflexe v politice a otázka politického subjektu (O místo filosofie v politickém životě)