Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné onlineFilosof Ladislav Hejdánek k Chartě 77
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: leden 2007
  • in: Deníky Bohemia, 2007 (leden)