Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné onlineObnova akademickej filozofie na univerzite
| raw ◆ rozhovor, slovensky, vznik: 1990
  • in: Kultúrny život, 1990, č. 35, str. 4, 9 (12. 12.)