ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Obnova akademickej filozofie na univerzite [Článek]

slovensky
článek; vznik: 1990