ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Obnova akademickej filozofie na univerzite [Článek]
slovensky; vznik: 1990