Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné onlineHavel – filosof?
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 2009
  • in: Václav Havel a jeho talent k filosofování, Praha: Pedagogická fakulta UK v Praze, 2009, str. 120–128
  • in: Ladislav Hejdánek, Havel je uhlík. Filosof a politická odpovědnost, vyd. Jan Hron, Praha: Knihovna Václava Havla, 2009, č. 3, str. 97–104