Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné onlineSubjekt, nepředmětnost a čas: rozhovor Václava Němce s Ladislavem Hejdánkem
| raw ◆ rozhovor, česky, vznik: 2016 ◆ poznámka: interview: Václav Němec
  • in: Reflexe, 2016, č. 50, str. 173–186

Ladislav Hejdánek – Václav Němec – Filip Karfík – Lenka Karfíková – Jan Kranát – Jan Payne – Pavel Kouba – Jakub Čapek, Filosofie nepředmětnosti. Disputace s Ladislavem Hejdánkem
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: červen 2004 ◆ poznámka: Disputace se konala 21. 6. 2004 na ETF UK; texty příspěvků jsou dostupné také zde: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-801.html ◆ web: https://www.reflexe.cz/Reflexe_28/Hejdanek_diskuse_Reflexe_2005_28.pdf
  • in: Reflexe, 2005, č. 28, str. 71–135

[Pravda u Jasperse]
| docx | pdf | html ◆ diskuse | přednáška, česky, vznik: nedatováno, 90. léta ◆ poznámka: z vystoupení na FF UK; zatím přepsáno jen kuse

Křesťanství a filosofie
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 2. 10. 1993

Zápis z disputace s profesorem Hejdánkem ze dne 14. dubna 2005
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 27. 10. 2005 ◆ poznámka: zápis z disputace s Václavem Němcem a Janem Kunešem