ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Subjekt, nepředmětnost a čas: rozhovor Václava Němce s Ladislavem Hejdánkem [Rozhovor]
česky; vznik: 2016; vedení rozhovoru: Václav Němec