Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné onlinePojetí pravdy a některé jeho ontologické předpoklady
| docx | pdf | html | skeny ◆ disertační práce, česky, vznik: 1952 ◆ poznámka: disertační práce pro FF UK v Praze; sken strojopisu dostupný online v Digitálním repozitáři Univerzity Karlovy: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/112552