ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Pojetí pravdy a některé jeho ontologické předpoklady [Disertační práce]
1952