ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Pojetí pravdy a některé jeho ontologické předpoklady [Disertační / habilitační práce]
1952