Ladislav Hejdánek | Pojetí pravdy a některé jeho ontologické předpoklady [Disertační práce]


1952