Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné online<<  <   1 / 5   >    >>
records: 82
Něco o náladě, zejména „blbé“
| raw ◆ diskuse | přípravné poznámky, česky, vznik: 24. 11. 2002 ◆ poznámka: zřejmě vystoupení v diskusi, kterou v Písku pořádala Česká katolická akademie

Několik vystoupení v Břeclavi
| raw ◆ diskuse | přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 2.-5. 3. 2000 ◆ poznámka: Několik vystoupení v Břeclavi 2.-5. 3. 2000. 2. 3. čtvrtek večer 18.00 "Celoživotní zkušenosti s knihou Jób" (biblická hodina). 3. 3. pátek dopoledne (8.45) "Technické myšlení v dalším tisíciletí a globalizace" (4. ročník průmyslovky); dopoledne (10.45) "Globalizace světa" (4. ročník gymnázia). 4. 3. sobota večer (18.00) "Rozum nebo víra?" (pro sbor i pro veřejnost). 5. 3. neděle dopoledne (8.45) kázání - Job 4,18 a 15,15; neděle dopoledne (10.00) beseda u kávy "Církev a současné myšlení".

Ladislav Hejdánek – Václav Bělohradský, Debata o pravdě
| docx | pdf | html ◆ diskuse, česky, vznik: 31. 5. – 3. 6. 1993 ◆ poznámka: Příloha bakalářské eseje Dušana Brinzanika (Fakulta humanitních studií) „O pravdě a ne-pravdě aneb pojetí pravdy Ladislava Hejdánka a Václava Bělohradského“ z roku 2000. Přepis pořídil Dušan Brinzanik.
  • in: Dušan Brinzanik, O pravdě a ne-pravdě aneb pojetí pravdy Ladislava Hejdánka a Václava Bělohradského — 2000, 2000

[Pravda u Jasperse]
| docx | pdf | html ◆ diskuse | přednáška, česky, vznik: nedatováno, 90. léta ◆ poznámka: z vystoupení na FF UK; zatím přepsáno jen kuse

Slovensko-česká debata o situaci filosofie po převratu
| raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, po roce 1989

Diskuse u Paloušů
| raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: 30. 1. 1975 ◆ poznámka: nejspíš v Praze na Kampě

Diskuse v Prosetíně na faře
| raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: 15. 7. 1973 ◆ poznámka: nejspíš diskuse v rámci Nové orientace; v Prosetíně, kde toho času působil farář Jan Šimsa

Komentář k textu "3000 slov patřících těm, kteří přemýšlejí o podobě demokracie v třetím tisíciletí"
| raw | skeny ◆ diskuse | přípravné poznámky, česky, vznik: 4. 12. 2004 ◆ poznámka: pro setkání se studenty ze sdružení Školy Aria o víkendu 3.-5. 12. 2004; skeny obsahují i původní text i zvací dopis

Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem
| raw | skeny ◆ diskuse | přepis, česky, vznik: 9. 1. 1975

Rozhovor s Janou Hejdánkovou o čase
| raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 80. léta

Fenomény Prahy
| raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: 90. léta ◆ poznámka: rozhlasový pořad

Ladislav Hejdánek – Ivan Odilo Štampach, Je křesťanství náboženství?
| raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: 21. 5. 1994 ◆ poznámka: diskuse Jednoty filosofické v Ondřejské kapli

Práce - morálka - ekonomie [panel Celetná]
| raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: 26. 6. 1990

Rozhlasová diskuse Výzvy přítomnosti [o svobodě]
| raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, 90. léta

Ladislav Hejdánek – Bonaventura Bouše, Rozhovor se Zdeňkem Bonaventurou Boušem
| raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 70. léta

Ladislav Hejdánek – Petr Uhl, Diskuse o Chartě 77 [úkoly]
| raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: 1987 ◆ poznámka: v pražském bytě rodiny Hejdánků

Neidentifikovaná diskuse
| raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno

Ladislav Hejdánek – Milena Šimsová – Jan Šimsa, Diskuse o Rádlovi
| raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno, asi 80. léta

Neidentifikovaná diskuse
| raw | audio ◆ diskuse, česky, vznik: nedatováno

<<  <   1 / 5   >    >>
records: 82