Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné online<<  <   1 / 4   >    >>
records: 80
„Kdysi – je tomu už pradávno – vynalezli archaičtí lidé…“
fragment, česky, vznik: 4. 1. 1991 ◆ poznámka: nedokončeno

Křesťanství jako světový názor. Studie
fragment, česky, vznik: 1946/1949 ◆ poznámka: rukopis; nedokončeno

Sebepochopení a dějiny
fragment, česky, vznik: září 1968 ◆ poznámka: nedokončeno

Úvahy nad poznámkami Vl. Kadlece o současném stavu naší ekonomiky
fragment | článek, česky, vznik: 1984/1985? ◆ poznámka: máme strojopis z připravovaných Svazků pro dialog; patrně nedokončeno

[Uvedení do filosofického myšlení]
fragment, česky, vznik: 16. 5. 1988 ◆ poznámka: nedokončeno

Úvod. § 1.1 („V této knížce má pozorný čtenář najít…“)
fragment, česky, vznik: 1970/1990 ◆ poznámka: nedokončeno

Justice for Havel!
| raw ◆ článek | fragment, česky, vznik: září 2011 ◆ poznámka: Připravovaný, ale nedokončený článek o Václavu Havlovi do rubriky Víkend Hospodářských novin při příležitosti 75. Havlových narozenin.

Evropa jako civilizace a jako kultura
| raw ◆ fragment, česky, vznik: nedatováno, nejspíš listopad 2017

Filosofické problémy božího stvořitelství
| raw ◆ fragment, česky, vznik: 4. 12. 2005 ◆ poznámka: původně 4.12.05, později upraveno a dopisováno [pozn. aut.]; pozdější verze se ale nejspíš nedochovala [pozn. red.]

Čas a problém filosofické theologie
| raw ◆ článek | fragment, česky, vznik: 3. 11. 2000 ◆ poznámka: nedokončeno

Filosofie jako ideologie a jako teorie
článek | fragment, česky, vznik: 15. 6. 1956 ◆ poznámka: rukopis

K problémům odrazu u neživé hmoty na úrovni fyzikálních systémů [nadpis složky: Odraz ve fyzice (Vnitřní a vnější na fyzikální úrovni)]
fragment, česky, vznik: září 1963 ◆ poznámka: nedokončeno

Méontologická kritika tradiční ontologie
| raw ◆ článek | fragment, česky, vznik: 20. 9. 1993 ◆ poznámka: Článek pro Filosofický časopis; nedokončeno

Úvodem („Nápad napsat nový úvod do filosofie nebyl, to přiznávám, původně můj…“)
fragment, česky, vznik: 9. 5. 1971 / 23. 5. 1972 ◆ poznámka: zatím nalezeny jen s. 1–5; nedokončeno (?)

Úvodem („Vědomí o rozdílnosti skutečného a pravdivého…“)
fragment, česky, vznik: 1947/1953 ◆ poznámka: zatím nalezeny jen s. 3–4; nedokončeno (?)

Subjekt jako skutečnost
| raw ◆ fragment, česky, vznik: nejspíš 20. 5. 2013

Trest jako symbol
| raw ◆ fragment | přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: nedatováno, asi 30. 10. 1991 ◆ poznámka: asi přednáška, soudě podle formy přípravných bodů

Méontologie As Discipline
| raw ◆ fragment, česky, vznik: nedatováno, zřejmě únor 2019

Odpověď Domenachovi
| raw ◆ fragment, česky, vznik: nedatováno, asi 1991

Odpověď Pavlu Hoškovi
| raw ◆ fragment, česky, vznik: 16. 3. 2002 ◆ poznámka: bez nadpisu, myšleno jako odpověď na článek Pavla Hoška "Ježíš a Kristus" (in: Křesťanská revue 69, 2002, č. 2, str. 53-54.), kterým Pavel Hošek reagoval na Hejdánkův článek "Křesťanství, filosofie a Ježíš" (in: Křesťanská revue 68, 2008, č. 9, str. 228-232)

<<  <   1 / 4   >    >>
records: 80