ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Svět řeči a řeč světa [Článek]
česky; vznik: 23. 6. 1969