ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Svět řeči a řeč světa [Článek]

česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 23. 6. 1969