Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné onlineHejdánek, Ladislav → Kouba, Pavel
| raw ◆ korespondence, česky, vznik: 15. 12. 2004 ◆ poznámka: poznámky ke Koubově článku Proti proudu v časopise Reflexe 26, str. 97‒106

Hejdánek, Ladislav → Kohák, Erazim
| raw ◆ korespondence, česky, vznik: 27. 3. 1996

Hejdánek, Ladislav → Balcar, Adam
| docx | pdf | html ◆ korespondence, česky, vznik: 24. 3. 2006

Hejdánek, Ladislav → Nováček, Vojtěch
| docx | pdf | html ◆ korespondence, česky, vznik: 13.6.1992

Hejdánek, Ladislav → Šabata, Jaroslav [výňatek]
| docx | pdf | html ◆ korespondence, česky, vznik: 5. 3. 1986

Hejdánek, Ladislav → Němec, Václav + Kuneš, Jan
| docx | pdf | html ◆ korespondence, česky, vznik: listopad 2005 ◆ poznámka: pokračování předchozího Hejdánkova dopisu z 8. listopadu

Hejdánek, Ladislav → Němec, Václav + Kuneš, Jan
| docx | pdf | html | skeny ◆ korespondence, česky, vznik: 8. 11. 2005 ◆ poznámka: nadepsáno: "ad zápis disputace s Janem Kunešem a Václavem Němcem  ze 14. 4. 2005"

Osm odpovědí o dialogu
| docx | pdf | html ◆ korespondence | rozhovor, česky, vznik: 9. 12. 2008

EHIS - Poděkování za přihlášku
| raw | skeny ◆ korespondence, česky, vznik: nedatováno, 1968

Jan Šimsa, Šimsa, Jan → Hejdánek, Ladislav
| raw | skeny ◆ korespondence, česky, vznik: 14. 8. 1968

Otevřený list Mířkovanům a Libosvárlivcům
| raw | skeny ◆ korespondence, česky, vznik: 5. 8. 1963

Hejdánek, Ladislav → Kouba, Pavel
| raw ◆ korespondence, česky, vznik: 17. 1. 1998 ◆ poznámka: komentář Koubovy lublaňské přednášky

Přípravné body k dopisu
| raw ◆ korespondence, česky, vznik: prosinec 1973 ◆ poznámka: Body, které tvořily podstatný obsah dopisu ze 14. 12. 1973 - pozn. aut.
text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
  • Hejdánek, Ladislav → Šimsa, Jan