Jan Šimsa, Šimsa, Jan → Hejdánek, Ladislav
| raw | skeny ◆ korespondence, česky, vznik: 14. 8. 1968

Machine transcription, not yet edited

====================
PXL_20231017_094254794.jpg
====================
Bratři Ladislav Barot, Vanovice, okr. Blanko Josef Cech, Pamětice, p.Vanovice, okr. Blansko Luboš Hána, Veselí, p. Dalečín, okr. žáár nad Sázavou Ladislav Hejdánek, Slovenská 11, Praha 2 Jiří Kabiček, Klášter nad Dědinou, p. Jílovice u Dobrušky Ján Oslik, Hrabětice, okr. Znojmo Prosetín, 14. srpna 1968 Milí bratři, ohlásil jsem vedení Gossnerovy misie dopisem ze dne 22.7., že máte zájem o konání konference "Zur Welteinheit berufen", která se koná ve dnech 9.-13.září 1968 v Berlíně. Mezitím přijel z Berlína bratr Jakub Trojan (Mělnická 44, Libiš-Neratovice, okr. Mělník) z Berlína, kde jednal s bratrem Brunem Schottstädtem. Mluvil jsem s ním zatím telefonicky podrobnější instrukce a sdělení o možnostech účasti Vám sdělí on. O bratrech Barotovi, Hánovi, Kabíčkovi a Oslíkovi jsem uvedl, že by se účastnily i jejich manželky. Předběžný program je tento: Pondělí 9.září 18 'oo Úterý 10. září dop. am příjezd, společná večeře, představování, určení programu, situační zprávy z jednotlivých zemí biblická úvaha (Klaus Bäumlin) L.Hejdánek: "Mit den Marxisten auf dem Weege zur einen Welt" odpol. referent z NDR: "Die Bedeutung der technischen Re olution für die Entwicklung der einen Weltgemeinschaft" dr Blum (Londýn): "Auf dem Wege zu einem neuen Weltbewusstsein" večer další situční zprávy Středa 11.září dop. biblická úvaha (K.Bäumlin) katolický referent: "Die Bedeutung der Völker und Nationen auf dem Wege zur einen Menschenfamilie" diskuse odpol. diskuse ve skupinách večer další situační zprávy čtvrtek 12.září dop. biblická úvaha (KIB.) dikkuse ve skupinách __ odpol. večer kroužky v rodinách Pátek 13. září dop. biblická úvaha diskuse v plénu zprávy a shrnutí odpol. vydání společné zprávy p Adresa vedouího Gossnerovy misie je: Bruno Schottstädt, 1055 Berlin, Dimitroffstrasse 133, tel.53-50-06 Adresa Gossnerovy misie (zde se hlásí po příjezdu): Gossner Mission in DDR, 1058 Berlin, Göhrenerstrasse 11 Pozvání bude mít charakter soukromého pozvání (osobního) od ved.G.M. Ubytování a stravu by zajistila GM. Často dochází k pozvání hostů k návštěvě sborů na následující neděli. S pozdravem Jan Šimsa

====================
PXL_20231017_094306285.jpg
====================
Vorläufiges Programm der internationalen Arbeitstatung von 9. - 13.9.1968 in Berlin Thema: "Zur Welteinheit berufen" 9.9.68 10.9.68 11.9.68 12.9.68 13.9.68 18.00 Uhr vormittags nachmittags vormittags nachmittgs abends vormittags abends Anreise Beginn mit dem Abendessen anschließend Vorstellung, Programm, Situationsberichte Biblische Besinnung (Klaus Bäumlin) anschließend Referat eines Bruders aus der CSSR: "Mit den Marxisten auf dem Wege zur einen Welt" Kurzreferate ein Bruder aus der DDR: "Die Bedeutung der technischen Revolution für die Entwicklung der einen Weltgemeinschaft" anschließend Dr.Blum, London: "Auf dem Wege zu einem neuen Weltbewußtsein" abends Situationsberichte Biblische Besinnung (Klaus Bäumlin) Referat eines katholischen Bruders: "Die Bedeutung der Völker und Nationen auf dem Wege zur einen Menschenfamilie" anschließend Aussprache Gruppengespräche Situationsberichte Biblische Besinnung (Klaus Bäumlin) anschließend Gruppengespräche Hausabende vormittags Biblische Besinnung (Klaus Bäumlin) anschließend Diskussion im Plenum Berichte und Zusammenfassung nachmittags Verabschiedung eines gemeinsamen Arbeitsberichtes