Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné online<<  <   1 / 4   >    >>
records: 61
Dietrich von Oppen: Das personale Zeitalter
referát, česky, vznik: 25. 10. 1962 ◆ poznámka: zatím nalezeny jen první dvě strany

Masaryk a dnešek
referát | přípravné poznámky, česky, vznik: 11. 3. 1969 ◆ poznámka: Jircháře, 11. 3. 69

O smyslu lidského života [dřívější titul (pokud jde o tentýž referát): Smysl lidského života]
referát, česky, vznik: 4. 1. 1945 ◆ poznámka: Referát pro Debatní kroužek. V Praze dne 4. ledna 1945 [titulek první verze (?)]

Rádl als Philosoph und Wissenschaftler (Ein deutscher Kurzvortrag)
referát, německy, vznik: 19. 4. 1945 ◆ poznámka: Předneseno v hodině němčiny dne 19. 4. 1945 (prof. Martilíková, RG Slovenská 27)

Heideggerovo pojetí pravdy v „Sein und Zeit“, § 44
| raw ◆ referát, česky, vznik: 24. 11. – 22. 12. 1965

Masaryk a náboženství
referát, česky, vznik: 29. 3. 1946 ◆ poznámka: Předneseno 29. března 1946 na schůzce vinohradského Dorostu

Masarykova filosofie dějin (Fakultní referát č. [číslo chybí])
referát, česky, vznik: 8. 3. 1949 ◆ poznámka: Referát pro seminář prof. dra L. Svobody. 8. března 1949 [FF UK]

O smyslu našich dějin
referát | přípravné poznámky, česky, vznik: červen 1945 ◆ poznámka: poznámky ke školnímu referátu

Vznik liberalismu
referát, česky, vznik: 1947/1950

Smysl dějin a moderní věda
referát, česky, vznik: 1949 ◆ poznámka: Referát v Akademické Ymce

Karl Barth o filosofii
| docx | pdf | html ◆ referát, česky, vznik: prosinec 1950 ◆ poznámka: Referát na semináři prof. Součka (o moderní theologii); poznámka LvH: digit.

Dění a změna
| docx | pdf | html ◆ referát, česky, vznik: listopad 1957 ◆ poznámka: Referát pro seminář prof. J. B. Kozáka a prof. O. Zicha na filosofické fakultě, přednesen ve dnech 21. a 28. 11. 1957.

Víra a svět
| docx | pdf | html ◆ referát, česky, vznik: 18. 11. 1956

Pierre Teilhard de Chardin
| docx | pdf | html ◆ referát, česky, vznik: 19. 4. 1963 ◆ poznámka: Předneseno 19. 4. 1963, Vinohrady, sdruž.; nedokončeno

Rádlovo pojetí pravdy v „Útěše z filosofie“
| docx | pdf | html ◆ referát | přípravné poznámky, česky, vznik: 3. 4. 1957 ◆ poznámka: Přípravné poznámky k referátu, který má být (a byl – pozn. lvh) přednesen 3. dubna 1957. Originál, ručně psaný na 15 listech, veden pod č. 10351 (pozn. aut.).; Viz též pozdější verze textu: Pojetí pravdy v „Útěše z filosofie“ (1967)

O tzv. posledních elementech
| docx | pdf | html | skeny ◆ referát, česky, vznik: 10. 4. 1958 ◆ poznámka: Referát na semináři prof. Kozáka a doc. O. Zicha dne 10. 4. 1958 (pozn. aut.)

Jaspersovo pojetí víry
| docx | pdf | html ◆ referát, česky, vznik: 13. 5. 1968 ◆ poznámka: Jedná se o referát pro seminář Milana Machovce na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy konaný 13. 5. 1968; strojopis textu postrádá nadpis a je opatřen pouze razítkem „Karl Jaspers“ (srv. korespondenci Ladislava Hejdánka s Milanem Machovcem). – Pozn. vyd. ◆ web: https://reflexe.flu.cas.cz/wp-content/uploads/2024/04/Refl_2023_65_0131.pdf
  • in: Reflexe, 2023, č. 65, str. 131–138

K otázce Teilhardova panbiologismu a panpsychismu
| docx | pdf | html ◆ referát, česky, vznik: 19. 5. 1961

<<  <   1 / 4   >    >>
records: 61