Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné onlineLadislav Hejdánek, O filosofii nepředmětnosti
skeny ◆ Radim Palouš, česky, 1987, Praha: Nové cesty myšlení
Úvodní slovo vydavatele, str. [0] | Mythos, filosofie a „nepředmětná skutečnost“, str. 1–39 | Nepředmětné myšlení a nepředmětná skutečnost, str. 40–152 | Obsah studie, str. 153–154