Ladislav Hejdánek | Mythos, filosofie a „nepředmětná skutečnost“ [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 1981
poznámka: Text vyšel v létě 1981 ve sborníku věnovaném Ivanu Dubskému k pětapadesátinám, na str. 307–341. (Strojopisem.) Znovu zařazen do Svazků pro dialog č. 8, str. 1–27, Praha 1981 (pozn. aut.).
  • in: Sborník k 55tinám Ivana Dubského, Praha: [s. n.], 1981, s. 307–341.
  • in: Svazky pro dialog, 1981, č. 8, s. 1–27.
  • in: Život a slovo. Eseje II., Praha: OIKOYMENH, 1985, s. 44–79 (Edice Oikoumene [samizdat], sv. 5 (282 s.)).