ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Mythos, filosofie a „nepředmětná skutečnost“ [Článek]
česky; vznik: 1981; poznámka: Text vyšel v létě 1981 ve sborníku věnovaném Ivanu Dubskému k pětapadesátinám, na str. 307—341. (Strojopisem.) Znovu zařazen do Svazků pro dialog č. 8, str. 1—27, Praha 1981 (pozn. aut.).