ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Mythos, filosofie a „nepředmětná skutečnost“ [Článek]

česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 1981
poznámka: Text vyšel v létě 1981 ve sborníku věnovaném Ivanu Dubskému k pětapadesátinám, na str. 307–341. (Strojopisem.) Znovu zařazen do Svazků pro dialog č. 8, str. 1–27, Praha 1981 (pozn. aut.).