Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné online„Como soy responsable, no entro en política“ (Entrevista a Ladislav Hejdanek, filósofo)
| raw ◆ rozhovor, španělsky, vznik: 1991
  • in: La Vanguardia, 1991, č. 39, str. 57 (28. 11.)