Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné onlineMůže nám bible pomoci v konkrétních rozhodováních? (3. otázka pro Oslo)
projev, česky, vznik: 17. 2. 1947 ◆ poznámka: Předneseno na schůzi Sdružení na Král. Vinohradech

Úvodem („Vědomí o rozdílnosti skutečného a pravdivého…“)
fragment, česky, vznik: 1947/1953 ◆ poznámka: zatím nalezeny jen s. 3–4; nedokončeno (?)

Konference evropských křesťanských studentských vůdců v Belgii
| docx | pdf | html | skeny ◆ článek, česky, vznik: únor 1947
  • in: Křesťanská revue 14, 1947, č. 2, str. 62–63

Za kým půjdeme?
| docx | pdf | html | skeny ◆ článek, česky, vznik: 27. 9. 1947
  • in: Národní osvobození XVIII, 1947, č. 229, str. ? (1. 10.; zkrácený příspěvek v rubrice „Žijí své mládí“)

O smyslu života
| docx | pdf | html | skeny ◆ článek, česky, vznik: 2. 5. 1947 ◆ poznámka: neuveřejněný příspěvek do Křesťanské revue (s průvodním dopisem prof. Součkovi) [pozn. aut.]

Osobní reflexe ke dvacetinám
| docx | pdf | html | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 9. 5. 1947

Matouš 6,11-12
| raw | skeny ◆ poznámky | referát, česky, vznik: 11. 7. 1947 ◆ poznámka: datum dokumentu zřejmě určuje datum, kdy byl program zařazen v rámci letní Konference Akademické YMCA; je možné, že jde o přípravu, je možné, že jde o zpětný zápis

Co nám říká Masaryk k naší práci
| raw | skeny ◆ excerpta, česky, vznik: prosinec 1947
  • in: Petra. Měsíčník středoškoláků Akademické YMKY, 1947, č. 1, str. 2–3 (prosinec) | el. forma

Středoškolský seminář v Praze
| raw | skeny ◆ článek, česky, vznik: prosinec 1947
  • in: Petra. Měsíčník středoškoláků Akademické YMKY, 1947, č. 1, str. 10 (prosinec) | el. forma

Biblická studie na text Jan 1,1–5
| raw | skeny ◆ výklad, česky, vznik: 3. 3. 1947 ◆ poznámka: předneseno ve vinohradském sdružení 3. 3. 1947 [pozn. aut.]

Úvodem
| raw | skeny ◆ článek, česky, vznik: prosinec 1947
  • in: Petra. Měsíčník středoškoláků Akademické YMKY, 1947, č. 1, str. 1 (prosinec) | el. forma

Filosofické základy křesťanského světového názoru
| raw | skeny ◆ článek, česky, vznik: 24. 2. 1947

Počátky reformace u nás
| raw | skeny ◆ referát, česky, vznik: 19. 5. 1947 ◆ poznámka: předneseno na schůzi vinohradského Sdružení 19. května 1947

Smysl života a svobodná vůle
| raw | skeny ◆ článek, česky, vznik: květen 1947 ◆ poznámka: Psáno pro Křesťanskou revue; neuveřejněno. V r. 1970 mi prof. Souček vrátil tento text, který našel doma. [pozn. aut.]