Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné onlinePravá skutečnost
| raw ◆ poznámky, česky, vznik: srpen-září 1953 ◆ poznámka: nedokončeno (rozsáhlý fragment); přepis ex: 6 listů, spojených, dvojí datum: 18.8.53, 6.9.53 a 20.9.53

Hromádkovo pojetí theologie. Několik poznámek [původně: Hromádkovo pojetí vztahu mezi Bohem a člověkem. Poznámky]
poznámky, česky, vznik: 13. 1. 1953

[Příležitostné poznámky, 1953]
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1953

Hromádkovo pojetí theologie, několik poznámek
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: leden 1953