Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné onlineFilosofie jako ideologie a jako teorie
článek | fragment, česky, vznik: 15. 6. 1956 ◆ poznámka: rukopis

Pravda, člověk, svět
| docx | pdf | html | skeny ◆ článek, česky, vznik: 18. 6. 1956
  • in: Křesťanská revue 23, 1956, č. 7, str. 216–217

Víra a svět
| docx | pdf | html ◆ referát, česky, vznik: 18. 11. 1956

Událost a kosmos
| docx | pdf | html ◆ výklad, česky, vznik: 11. 12. 1956 ◆ poznámka: Předneseno na semináři prof. J. B. Kozáka dne 11. 12. 1956. Jde o přepis poznámek k výkladu na semináři prof. J. B. Kozáka pořízený ze strojopisu 6 kartiček A6, v evidenci pod č. 11469, přepis označen číslem 561211–1/4.

Křesťan a svět
| raw | skeny ◆ výklad, česky, vznik: 18. 11. 1956 ◆ poznámka: Předneseno na schůzce vinohradských „třicátníků“ 18. listopadu 1956

Filosofie jako ideologie a theorie
| raw | skeny ◆ článek, česky, vznik: červen 1956 ◆ poznámka: příspěvek do Filosofického časopisu - pozn. aut.

[Příležitostné poznámky, 1956]
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1956

Drosofila jako akvarijní krmivo
| raw | skeny ◆ různé, česky, vznik: 24. 9. 1956 ◆ poznámka: http://ziva.avcr.cz/1957-2/drosifila-jako-akvarijni-krmivo.html
  • in: Živa. Časopis pro biologickou práci 5 (43), 1957, č. 2, str. 70–72

Pojetí subjektu (Výklad z disertační práce)
| docx | pdf | html | skeny ◆ referát, česky, vznik: 9. 10. 1956 ◆ poznámka: Předneseno na semináři prof. PhDr. J. B. Kozáka, Praha, poprvé 9. 10. 1956, začátek 16.30, a dále 30. 10. a 13. 11. Účastnili se mj. prof. Kozák, Dr. Miškovská, Dr. Klimentěvová-Otýsová, Dr. Kučera, Dr. Bureš, Dr. Hejdánek a další; podruhé a později např. také prof. Zich, Dr. Zeman a jiní (pozn. aut.).