Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné online<<  <   1 / 7   >    >>
records: 125
Co cenného ze století 20. lze převzít ve století 21.?
| raw ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 12. 10. 2002 ◆ poznámka: AY, Heřmaň 12. 10. 02
text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Co cenného ze století 20. lze převzít ve století 21.?

 • Poznámky k „textu Husserliánů“
  | raw ◆ poznámky, česky, vznik: 28. 5. 2002

  Něco o náladě, zejména „blbé“
  | raw ◆ diskuse | přípravné poznámky, česky, vznik: 24. 11. 2002 ◆ poznámka: zřejmě vystoupení v diskusi, kterou v Písku pořádala Česká katolická akademie

  Odpověď Pavlu Hoškovi
  | raw ◆ fragment, česky, vznik: 16. 3. 2002 ◆ poznámka: bez nadpisu, myšleno jako odpověď na článek Pavla Hoška "Ježíš a Kristus" (in: Křesťanská revue 69, 2002, č. 2, str. 53-54.), kterým Pavel Hošek reagoval na Hejdánkův článek "Křesťanství, filosofie a Ježíš" (in: Křesťanská revue 68, 2008, č. 9, str. 228-232)

  Udržitelnost (rozvoje)
  | raw ◆ přednáška, česky, vznik: 14. 11. 2002 ◆ poznámka: kolokvium České křesťanské akademie na téma "Trvale udržitelný rozvoj", 11. 12. 2002 v Praze, v divadelním sále benediktinského kláštera Emauzy

  [ad: Erazim Kohák: Průvodce po demokracii]
  | raw ◆ fragment | recenze, česky, vznik: 30. 3. 2002

  Kniha roku 2002 [anketa pro Lidové noviny]
  | raw ◆ článek, česky, vznik: prosinec 2002

  Myšlení
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 7. 3. 2002
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2002

 • Myšlenky jako „zlomky“
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 18. 8. 2002
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2002

 • 020123-1
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 23. 1. 2002
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2002

 • Život a smrt / Duše (život a smrt)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 12. 6. 2002
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2002

 • Duše a pohyb / Život a duše / ARCHÉ a pohyb (a život) / Předmětnost a pohyb (život) / Zpředmětňování a pohyb
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 2. 9. 2002
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2002

 • 020325-1
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 25. 3. 2002
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2002

 • 021007-2
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 7. 10. 2002
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2002

 • Člověk a míra / Časomíra
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 9. 8. 2002
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2002

 • Pravda
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 3. 8. 2002
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2002

 • 020830-1
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 30. 8. 2002
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2002

 • 020304-1
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 4. 3. 2002
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2002

 • Setkání (a subjekt) / Postmoderna a sofistika
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 9. 8. 2002
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2002

 • Války
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 13. 11. 2002
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2002

 • <<  <   1 / 7   >    >>
  records: 125