ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Rádl v nových německých překladech [Článek]

česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 2002
poznámka: Recenze na: Rádl, Emanuel. 10 ausgewählte Kapitel aus Geschichteder Philosophie. -- [s.l.] : [s.n.], 1998. Tschechische Philosophen im 20. Jahrhundert. -- Stuttgart : Deutsche Verlagsanstalt, 2002.