Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné online<<  <   1 / 13   >    >>
records: 245
Havel – filosof?
| docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: 2009
 • in: Václav Havel a jeho talent k filosofování, Praha: Pedagogická fakulta UK v Praze, 2009, str. 120–128
 • in: Ladislav Hejdánek, Havel je uhlík. Filosof a politická odpovědnost, vyd. Jan Hron, Praha: Knihovna Václava Havla, 2009, č. 3, str. 97–104

Reflexe v Evropě a Evropa v reflexi
| docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 2009 ◆ poznámka: není jasné, pro koho byla přednáška určena a přednesena

Člověk jako reflektující bytost
| docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 26.11.2009 ◆ poznámka: Předneseno na konferenci "Koncepce člověka v dějinách a současnosti filozofie" (Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty CMTF UP Olomouc).

Jedinečnost jsoucího
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 1. 3. 2009
text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2009

 • Jazyk a filosofie
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 24. 9. 2009
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2009

 • Člověk – vymezení biologické
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 6. 4. 2009
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2009

 • Dění událostné
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 17. 1. 2009
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2009

 • „Transcendence“ jako skutečnost
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 24. 1. 2009
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2009

 • Filosofie a kontexty
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 2. 10. 2009
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2009

 • Jednotky a body podle Aristotela
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 25. 7. 2009
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2009

 • Aktuálnost jako příležitost (šance)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 3. 3. 2009
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2009

 • Přesvědčivost
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 15. 10. 2009
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2009

 • Vědění naprosté (u Aristotela)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 21. 7. 2009
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2009

 • Aristotelés o vyučování (DIDASKALIA)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 30. 1. 2009
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2009

 • Intencionalita
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 9. 12. 2009
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2009

 • Člověk a budoucnost / Budost člověka (a vztah k ní) / Sebeporozumění člověka a budoucnost
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 4. 4. 2009
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2009

 • Témata fundamentální (filosofická)
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 12. 1. 2009
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2009

 • Přítomnost předmětná a nepředmětná
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 19. 12. 2009
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2009

 • Skutečnost – „stupně“
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 25. 1. 2009
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 2009

 • <<  <   1 / 13   >    >>
  records: 245