Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné online„Milí bratří a sestry…“
projev, česky, vznik: 27. 6. 1945 ◆ poznámka: Předneseno 27. června 1945 na společné schůzi vinohradské a žižkovské mládeže na Žižkově

O náboženské výchově
projev, česky, vznik: 5. 11. 1945 ◆ poznámka: Sdružení, 5. list. 45

O smyslu lidského života [dřívější titul (pokud jde o tentýž referát): Smysl lidského života]
referát, česky, vznik: 4. 1. 1945 ◆ poznámka: Referát pro Debatní kroužek. V Praze dne 4. ledna 1945 [titulek první verze (?)]

Pobožnost na text: Mat. 7,1–5.12
projev, česky, vznik: 9. 2. 1945 ◆ poznámka: Na 9. II. 45. Dorost

O smyslu našich dějin
referát | přípravné poznámky, česky, vznik: červen 1945 ◆ poznámka: poznámky ke školnímu referátu

Nálada nebo program?
článek, česky, vznik: 1945/1948? ◆ poznámka: zatím nalezeny jen první 3 strany

„Demokracie znamená vládu lidu a vládu pro lid…“
článek, česky, vznik: 1945/1948

Boj o investituru
| raw | skeny ◆ referát, česky, vznik: 1945/1948 ◆ poznámka: zřejmě středoškolský referát

Referáty o Novém zákoně
| raw | skeny ◆ přípravné poznámky | referát, česky, vznik neuveden, ◆ poznámka: Na 8. února 1945 / Na 3. března 45 (po odložení); Téma I.: Je evangelium životopis, nebo historie? Téma II.: Co je evangelium a kterým podobenstvím se to vypráví? Téma III.: Jak asi došlo k sepsání evangelia? / Téma IV. Pokuste se o vysvětlení, proč můžeme nazvat Matoušovo evangelium ‚Král Izraele‘? Téma VIII.: Co přináší ve své zvěsti Lukáš proti Matoušovi a Markovi? || Na 8. února 1945 / Na 3. března 45 (po odložení)

Stát a výchova
| raw | skeny ◆ článek, česky, vznik: 9. 10. 1945 ◆ poznámka: článek do Lidových novin, vráceno; skeny obsahují i průvodní dopis redakci

[Příležitostné poznámky, 1945]
| raw | skeny ◆ poznámky, česky, vznik: 1945