Archiv Ladislava Hejdánka | Kartotéka | Směr a „velikost“Směr a „velikost“ | Velikost a „směr“

Friedrich Nietzsche (1976-7)
Velikost znamená: udávat směr. – Žádný proud není velký a bohatý sám ze sebe: stává se velkým až tím, že přijímá a vede spousty vedlejších toků. Tak tomu je i se všemi veličinami ducha. Vše záleží na tom, aby jeden udal směr, jejž pak musí sledovat mnoho přítoků, nikoli na tom, zda byl od počátku nadán skoupě či bohatě.
(Lidské, příliš lidské, přel. Věra Koubová, Praha 2010, str. 241 – kap. 9, § 521.)
vznik lístku: leden 2011