Archiv Ladislava Hejdánka | Kartotéka | AmatérismusDiletantismus | Amatérismus

Ladislav Hejdánek (2002)
… Pro všechny neamerické oči byl sir Claude vskutku postavou velkolepou. Svou všežravou kulturností a neúnavným životem veřejným připomínal renesanční vladaře. Nebyl to je velký amatér, byl to amatér zanícený. Nebylo v něm pranic z povrchního staromilství, jaké spojujeme s pojmem „dilettante“.
(7179, Otec Brown na stopě zločinu, Aurora, Praha 1996, str. 91.)
vznik lístku: květen 2002