LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES
N  ✖ Napodobování  ✖

Napodobování

František Xaver Šalda (1925)
Ale snad, namítne mi někdo, měla by býti jiná. To se mně zdá také. Mám totiž nejradši tu nápodobu, která vede k samostatnosti. A chytiti věc za ten konec zdálo by se mně věru již načase.
(Orientace staré i nové, in: , Kritické projevy 13, Praha 1963, str. 26.)
[původně: Kritika 2, č. 1, str. 5-9]
date of origin: červen 2005