ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
R  ✖ Restaurovat (-race)  ✖

Restaurovat (-race)

Ladislav Hejdánek (2011)
... Restaurovat nikdy neznamená obnovit, nýbrž zamaskovat.
(Svět vnímání, přel. Kat. Gajdošová, OIKOYMENH, Praha 2008, 74.)
vznik lístku: únor 2011