ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Abstraktní Jessenius [Článek]
česky; vznik: 1966