Ladislav Hejdánek | Abstraktní Jessenius [Recenze]


docx | pdf | html ◆ recenze, česky, vznik: 1966
  • in: Plamen 8, 1966, č. 7, s. 160.