Ladislav Hejdánek | Filosofie pro lidi? [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 2008
  • in: FILÉ. Studentský časopis KPF FF UJEP, 2008, č. 3, s. 28–31.