ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Vzpomínky na Jircháře [Článek]

česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 6.10.2008
poznámka: Původně psáno pro setkání Opus Bonum, jež se konalo 18. 10. 2008 v Břevnově.