ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Vzpomínky na Jircháře [Článek]
česky; vznik: 6.10.2008; poznámka: Původně psáno pro setkání Opus Bonum, jež se konalo 18. 10. 2008 v Břevnově.