Ladislav Hejdánek | Vzpomínky na Jircháře [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 6.10.2008
poznámka: Definitivní znění z 6. 10. 2008. Původně psáno pro setkání Opus Bonum, jež se konalo 18. 10. 2008 v Břevnově.
  • in: Křesťanská revue 75, 2008, č. 5, s. 32–37.
  • in: Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu, eds. Ivan Landa, Jan Mervart, Praha: Filosofia, 2017, s. 411–419.