ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jak být spravedliví k minulosti? Úvaha teoretická [Článek]
česky; vznik: 15.2.1997; poznámka: publikovaná verze (dostupné online: http://www.revueprostor.cz/index2.php?menu=archiv&aid=501&vid=33)