ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Filosof se má lidí tázat na to, co oni sami říkají [Rozhovor]

česky: docx | pdf | html
rozhovor; vznik: 19.2.2011
poznámka: Dostupné online: http://protestant.evangnet.cz/filosof-se-ma-lidi-tazat-na-co-oni-sami-rikaji.