Ladislav Hejdánek | Filosof se má lidí tázat na to, co oni sami říkají [Rozhovor]česky: docx | pdf | html
rozhovor; vznik: 19.2.2011
poznámka: Dostupné online: http://protestant.evangnet.cz/filosof-se-ma-lidi-tazat-na-co-oni-sami-rikaji.
  • in: Protestant: nezávislý evangelický měsíčník 22, 2011, č. 5.