Ladislav Hejdánek | Myšlenka vítězné pravdy jako perspektiva pro Evropu [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 1994
  • in: Veritas vincit – Pravda vítězí: symposium: Praha 20. X. 1994, Praha: Koniasch Latin Press, 1995, s. 12–15 (112 s.).