Ladislav Hejdánek | Objekt zvýšené pozornosti (Příspěvek na prezentaci překladu 2×2=5) [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 2011
poznámka: Proslov k uvedení knihy „Dvakrát dvě je pět“. Dostupné online: http://protestant.evangnet.cz/protestor-priloha-protestanta-c-62011.
  • in: Protestant: nezávislý evangelický měsíčník 22, 2011, č. 6 (příloha Protestor).