Ladislav Hejdánek | Křesťané a moderní svět [Článek]



česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 28.7.1968
poznámka: Pro Tvář č. 1/1968; napsáno 28. 7. 1968, odevzdáno 29. 7. 1968 (pozn. aut.). O činnosti ekumenického semináře v Jirchářích. Z nerealizovaného čísla přetištěno v realizované Tváři 1/1968.
  • in: Tvář 3, 1968, č. [0], s. III–IV (příloha – Církve) (Číslo bylo připraveno před 21. srpnem 1968 a mělo být prvním číslem obnovené Tváře. Bylo připraveno na září 1968, ale kvůli invazi vojsk Varšavské smlouvy bylo stornováno a nedistribuováno.).
  • in: Tvář 3, 1968 — listopad, č. 1, s. VIII–XI (příloha – Církve).