Ladislav Hejdánek | Jaspersovo pojetí jednoty dějin [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 15.7.1968
poznámka: Původní název „Jednota světových dějin v pojetí Karla Jasperse“. Článek pro Dějiny a současnost, dopsáno a odevzdáno 15. 7. 1968 (pozn. aut.).
  • in: Dějiny a současnost 10, 1968, č. 9, s. 28–31.