ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jaspersovo pojetí jednoty dějin [Článek]
česky; vznik: 15.7.1968; poznámka: Původní název „Jednota světových dějin v pojetí Karla Jasperse“. Článek pro Dějiny a současnost, dopsáno a odevzdáno 15. 7. 1968 (pozn. aut.).