Ladislav Hejdánek | Sborník o jednotě bratrské [Recenze]česky
recenze; vznik: 1968
poznámka: Nad sborníkem ze symposia z r. 1967.
  • in: Tvář 3, 1968 — prosinec, č. 2, s. VII–VIII (příloha – Církve).