ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Sborník o jednotě bratrské [Recenze]
česky; vznik: 1968; poznámka: Nad sborníkem ze symposia z r. 1967.