ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Je chudoba dobrodiním? Či snad přímo požehnáním? [Článek]

česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 2010