Ladislav Hejdánek | K Florestanovu střečkování [Článek]česky
článek; vznik: 1984
poznámka: Reakce na polemiku Jiřího Němce „Komentář ke stati L. Hejdánka Socialismus včera, dnes a zítra“, in: Kritický sborník 3, 1983, č. 3, s. 12–15; přetištěno in: PALEK, Karel (ed.). Kritický sborník 1981–1989: výbor ze samizdatových ročníků. Praha: Triáda, 2009, s. 94–96.
  • in: Kritický sborník 4, 1984, č. 2, s. 89–91.
  • in: Kritický sborník 1981–1989: výbor ze samizdatových ročníků, Praha: Triáda, 2009, s. 97–98.