Ladislav Hejdánek | Rádlova filosofie a její některé problémy [Článek / Přednáška]česky: docx | pdf | html
článek / přednáška; vznik: 1. 4. 2001
poznámka: Připraveno pro Machovcův kurz z dějin české filosofie z roku 2000–2001. Tyto přípravné poznámky nebyly sice doslova čteny, ale zhruba v téže podobě volně předneseny v kurzu prof. Milana Machovce o české filosofii, a to na jeho osobní návrh, dne 3. 4. 2001 (pozn. aut.).
  • in: Křesťanská revue 79, 2012, č. 3, s. 34–42.