ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Příspěvek k Besedě Informací o Chartě 77 [Článek]
česky; vznik: konec dubna 1986