Ladislav Hejdánek | Příspěvek k Besedě Informací o Chartě 77 [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: konec dubna 1986
  • in: Informace o Chartě 77 9, 1986, s. 5–8.