Barbora Řebíková | Předmluva [O umění] [Předmluva / Doslov]předmluva / doslov; česky
  • in: O umění., Praha: OIKOYMENH, 2014, s. 7–8.