ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
O umění [Kniha]
2014, Praha: OIKOYMENH

česky;
Předmluva [O umění], str. 7—8 | Objev budoucnosti a umění, str. 9—16 | O pravdě v umění a ve filosofii, str. 17—31 | Ideologie a kýč, str. 35—56 | Tvorba protestem nebo protest tvorbou?, str. 57—59 | Dílo jako událost, str. 63—69 | Svět divadla a znamení časů, str. 70—86 | Malá lekce, str. 87 | Umělecké dílo jako fenomén, str. 91—106 | Budoucnost, „nápad“ a povaha tvorby, str. 107—118 | Fotografický obraz jako „umělecké dílo“, str. 119—125 | Dodatek: Výběr myšlenek o umění z myšlenkových deníků, str. 129—137