ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
O umění [Kniha]
2014, Praha: OIKOYMENH

česky;
Předmluva [O umění], str. 7–8 | Objev budoucnosti a umění, str. 9–16 | O pravdě v umění a ve filosofii, str. 17–31 | Ideologie a kýč, str. 35–56 | Tvorba protestem nebo protest tvorbou?, str. 57–59 | Dílo jako událost, str. 63–69 | Svět divadla a znamení časů, str. 70–86 | Malá lekce, str. 87 | Umělecké dílo jako fenomén, str. 91–106 | Budoucnost, „nápad“ a povaha tvorby, str. 107–118 | Fotografický obraz jako „umělecké dílo“, str. 119–125 | Dodatek: Výběr myšlenek o umění z myšlenkových deníků, str. 129–137