Ladislav Hejdánek | Kdo je Erazim Kohák? [Předmluva / Doslov]česky: docx | pdf | html
předmluva / doslov; vznik: 1991
  • in: Dopisy přes oceán aneb Čertování s Míšou, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991, s. 3–5.